Uw datagedreven business partner
Bekijk onze case studie samen met Yamada

Lindehof groeit door datagedreven besluitvorming

Scroll
Introductie
Over Lindehof

Lindehof Dranken is actief als distributeur van diverse alcoholische dranken, zoals party shooters, likeuren, rum en gin. Als zodanig voert het producten uit eigen ontwikkeling als ook dranken waarvoor zij het distributierecht bezit. Daarnaast voorziet Lindehof Dranken in private labeling, waarbij dranken op maat worden ontwikkeld op basis van de gewenste smaak en een gepersonaliseerde verpakking en etiket.

De behoefte
Het vraagstuk

De wensen vanuit Lindehof waren grofweg in te delen in twee gebieden. Als eerste had men behoefte aan meer inzicht in de ontwikkeling van de omzet en de winstgevendheid van de activiteiten, bij voorkeur vanuit diverse invalshoeken. Ten tweede zag men mogelijkheden om accountmanagers te ondersteunen met betere informatie, zodat zij beter in staat zouden zijn om te sturen op groei.

Stuurinformatie op klantgroei gericht
Inzicht

Met dashboarding in Power BI hebben we voor stuurinformatie gezorgd op het gebied van omzet, orderintake en brutomarge. Bovendien zorgen de interactieve dashboards ervoor dat verschillende dwarsdoorsnedes kunnen worden gemaakt op bijvoorbeeld klanttype, artikelgroep en bestaande klanten versus nieuwe klanten. Er zijn separate inzichten gecreëerd op klantniveau waarmee sales kan sturen op behoud,heractivatie en orderwaarde van bestaande klanten. Denk hierbij aan informatie over bestelpatronen en klantcontacten.

Aanvullend hebben we op verzoek van Lindehof een strategische analyse uitgevoerd, ondersteund door data. Daarvoor hebben we een structuur voor product-markt combinaties en een klantenpiramide opgezet. Beide zijn gebruikt voor een analyse van de winstgevendheid van de activiteiten en producten van Lindehof Dranken.

Actie
Gerichte verkoopacties

Op basis van de opgedane inzichten zijn normen bepaald om klantbehoud te optimaliseren. Daarmee kan sales gericht actie ondernemen richting klanten, bijvoorbeeld bij het plannen van afspraken. Dit is door ons ondersteund met het aanbieden van planningsoverzichten voor accountmanagers. Op basis van de uitgevoerde strategische analyse stellen we samen met Lindehof het business plan op voor de komende jaren. Ook hier zullen we ervoor zorgen dat de inzichten in Power BI bijdragen aan het monitoren en realiseren van het business plan.

Resultaat

Datagedreven werken

De inzichten en acties leveren de volgende voordelen op voor Lindehof.

Real-time informatie
Rust en overzicht, waar men door real-time inzicht snel kan sturen op ontwikkelingen.
Aanzienlijke klantgroei
Groei van direct sales door de benoemde focus gebieden met de steun van data.
Toekomstgericht
Een strategische heroriëntatie met data, voor een gefundeerd business plan.

Lindehof
aan het woord

Review

‘’De samenwerking met FactVision is prettig en pragmatisch. Er wordt constructief meegedacht en geadviseerd over dataverwerking, de achterliggende behoeften en een passende vertaling hiervan naar dashboards als ook de toepassing ervan. Voor ons heeft dit met name meer inzicht en handvatten opgeleverd om de dagelijkse operatie beter te ondersteunen en strategische keuzes te onderbouwen’’.

Ook inzicht in klantgroei in 2023?

Samen creëren we nieuwe inzichten en realiseren we verbeteringen
die leiden tot meer groei en resultaat.

Vrijblijvende kennismaking
Partner van 15+ organisatie, waaronder:
Kiekens
Esschert
Yamada
Solarfreezer
Ratio
Sismatec
Odin
Lindehof