Uw datagedreven business partner
Bekijk onze case studie samen met Yamada
Van project naar continu Ons proces verbeteren
Scroll

Het proces

Stap 1
Business first
Stap 2
Het plan
Stap 3
Data verzamelen
Stap 4
Dashboarding
Stap 5
Training & begeleiding
Stap 6
Continu verbeteren
Stap 1
Business first

We analyseren het bedrijf en de omgeving waarin het actief is. Wat is de ambitie en op welke doelstellingen wordt gestuurd? Waar liggen kansen voor verbetering en wat is het potentieel? We brengen de belangrijkste processen en databronnen in kaart en onderzoeken samen hoe slimmer sturen met data kan bijdragen aan het succes van de onderneming.

Het plan

Stap 2

Uit de analyse van de business volgt een rapport met daarin de bevindingen en een plan van aanpak voor het vervolgtraject. Daarbij gaan we in op de scope, de eindgebruikers, de voordelen die behaald kunnen worden en de stappen die gezet moeten worden om tot een datagedreven onderneming te komen.

Stap 3
Data verzamelen

Voordat de juiste inzichten kunnen worden gegenereerd, zal eerst data moeten worden verzameld. We kunnen data uit vele ERP-systemen en ondersteunende applicaties ontsluiten naar een BI-omgeving (Power BI). De data wordt geordend en opgeschoond, zodat je aan de slag kunt met betrouwbare informatie.

Stap 4
Ontwikkeling dashboards

Door een extra inventarisatie van de behoeftes van eindgebruikers ontwikkelen we nog betere stuurinformatie die aansluit op de dagelijkse praktijk. Na het bouwen van de dashboards wordt een eerste versie opgeleverd, die we samen met de gebruikers testen. Eventuele aanpassingen worden nadien verwerkt in de definitieve versie.

Stap 5
Training & begeleiding

Bij de oplevering worden gebruikers getraind om te werken met de ontwikkelde dashboards. Daarbij staan we onder andere stil bij de diverse analysemogelijkheden die de dashboards bieden. De gebruikers worden begeleid om snel relevante inzichten te signaleren waarmee ze betere keuzes kunnen maken.

Continu Stap 6
verbeteren

Na oplevering en training is het cruciaal om te blijven optimaliseren en om actief te sturen op basis van de nieuwe inzichten. FactVision kan hierin een belangrijke bijdrage leveren door samen verbeteracties te bepalen, voortgang te monitoren en bij te sturen op basis van relevante data. Bovendien kunnen nieuwe inzichten aanleiding geven om bestaande strategieën te heroverwegen en nieuwe kansen te benutten.