Uw datagedreven business partner
Bekijk onze case studie samen met Yamada

Yamada heeft grip op haar voorraden door data

Scroll
Introductie
Over Yamada

Yamada is een toonaangevende producent van lucht aangedreven membraanpompen en bijbehorende accessoires. Deze pompen worden gebruikt voor het verpompen van vloeistoffen, zoals chemicaliën, verf, oliën, voedingsmiddelen en water. Het hoofdkantoor is gevestigd in Japan. Yamada Europe richt zich op de verkoop, service en ondersteuning voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika en wordt daarbij ondersteund door een netwerk van distributeurs.

De behoefte
Het vraagstuk

Voorraad- en leveranciersmanagement is een uitdagend vakgebied. Zeker als je zoals Yamada te maken hebt met een groot assortiment, bestaande uit handelsartikelen, productie-onderdelen en eindproducten. Het huidige softwarepakket gaf niet de inzichten waarmee men de inkopen en voorraden eenvoudig kon bijstellen aan veranderingen in de marktvraag of levertijden. Voorraadniveaus werden niet tijdig bijgesteld, waardoor voor een deel van de artikelen mogelijk te veel voorraad werd aangehouden.

Een optimaal voorraadniveau
Inzicht

Om tot optimale voorraadniveaus te komen zijn allereerst levertijden vanuit leveranciers inzichtelijk gemaakt. Vervolgens zijn in samenspraak met Yamada uitgangspunten gekozen voor gemiddelde productietijden en veiligheidsvoorraden. Door deze informatie te combineren met productie- en salesdata kunnen automatisch advies-voorraadniveaus worden berekend. De inzichten zijn uitgebreid met de ontwikkeling van de voorraadwaarde, zowel terugkijkend als vooruitkijkend, en informatie over non-moving stock. De dashboards zijn beschikbaar gesteld via Power BI. Daarvoor is een connectie gerealiseerd tussen AFAS en Microsoft Power BI, waarbij dagelijks verversing van data plaatsvindt.

Actie
Inkoop en voorraadbeheer

De dashboards worden door Yamada in de dagelijkse operatie toegepast bij het bepalen van de in te kopen producten en voor het constant monitoren en bijstellen van voorraadniveaus. FactVision heeft daarvoor een beleidsdocument opgesteld dat beschrijft hoe data wordt toegepast om voorraadniveaus te optimaliseren. Bovendien kan Yamada met de inzichten actief sturen op levertijden richting leveranciers.

Resultaat

Kennis en betere keuzes

De inzichten en acties leveren de volgende voordelen op voor Yamada.

Grip op voorraad
Door slimmer in te spelen op verandering in de marktvraag en leverbetrouwbaarheid.
Klantevredenheid
Een verlaging van werkkapitaal te realiseren met behoud van tevreden klanten.
Lagere kosten
Minder incourante voorraden en dus lagere kosten, nu en in de toekomst.
Automatisch inzicht
Dagelijkse inzichten in betrouwbaarheid van leveranciers voor beoordeling.

Yamada
aan het woord

Review

“Door het inzichtelijk en laagdrempelig toegankelijk maken van cruciale informatie kunnen wij nog sneller inspelen op de vraag van onze klanten. In deze tijden waarin we wereldwijd voor uitdagingen staan is een partner als FactVision prettig om te hebben. Via praktische oplossingen spelen zij in op trends.”

Dhr. I Bos | Managing Director van Yamada Europe B.V.
Ook meer grip op voorraadposities in 2023?

Samen creëren we nieuwe inzichten en realiseren we verbeteringen
die leiden tot meer groei en resultaat.

Vrijblijvende kennismaking
Partner van 15+ organisatie, waaronder:
Kiekens
Esschert
Yamada
Solarfreezer
Ratio
Sismatec
Odin
Lindehof